Meistä

Missiomme

Leslie Mastersin perustaessa yhtiön 1992, hänen visionsa oli luoda konsultointiyhtiö, joka tarjoaa organisaatioille erittäin tehokkaita, räätälöityjä ratkaisuja.

McGrath toimii maailmanlaajuisesti tunnettujen organisaatioiden kanssa tehden käytännön tasolla korkean suoritustason muutosohjelmia ja innovatiivisia johtamisratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaillemme täyden potentiaalin saavuttamisen.

McGrath johtaa muutosprosessia, ottaen mukaan asiakkaan henkilöt muutosagenteiksi ja opettamalla heitä viemään muutoksia itse läpi. Tämä poikkeuksellinen konsepti varmistaa McGrath ohjelmien jatkuvuuden asiakasorganisaatioissa.

Jotta nämä haastavat tavoitteet saavutetaan, huipputiimi on välttämätön. Asiantuntijamme ovat erittäin kokeneita henkilöitä, joilla on onnistumisia koko uransa ajalta. Kaikkein tärkeintä on, että he kaikki jakavat McGrathin näkemyksen siitä, että jokainen asiakasprojektimme on yksilöllinen, omine erityisine haasteineen ja tavoitteineen.

Meistä

Arvomme

Arvolupauksemme on ydinasia siinä, keitä me olemme ja miten työskentelemme. Kehittämämme vahvat suhdesidokset ja odotukset yllättävät tulokset on rakennettu sitoutumiselle, ylivertaisuudelle, rehellisyydelle ja laadulle.

Sitoutuminen:
Koska me johdamme ja viemme läpi muutosprosessin, me myös sitoudumme aikaansaataviin tuloksiin ja takaamme tuloksemme. Osoitamme sitoutumisemme jokaisella askeleella. CEO:mme on henkilökohtaisesti mukana alkuneuvotteluissa jokaisen asiakkaamme kanssa ja toimitusjohtajamme johtaa määrittelyä, varmistaen, että muutosohjelmamme täyttää sekä omat laatuvaatimuksemme että asiakkaamme tarpeet. Ohjelman aikana ylläpidämme läheistä yhteyttä asiakkaamme johtoryhmän ja päättäjien kanssa.

Ylivertaisuus:
Me luomme ylivertaisuutta asiakkaamme operaatioihin. McGrath on sitoutunut parhaan käytännön standardeihin kaikessa tekemisessämme. Lähtien asiakkaillemme tekemistä palveluista omaan sisäiseen hallintoomme, pyrimme olemaan ylivertaisuuden malli kaikessa toiminnassamme.

Rehellisyys:
McGrathillä tiedämme, että rehellisyys on välttämätöntä rakentaessamme vahvoja, pitkään kestäviä suhteita asiakkaidemme, henkilöstön ja toimittajien kanssa. Uskomme aitoihin, avoimiin partneruuksiin kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

Asiakkaillemme rehellisyys tarkoittaa, että pidämme kehitysohjelmiemme kustannukset minimaalisina tekemättä kuitenkaan kompromisseja toiminnan laadun osalta. Onnistuaksemme tässä optimoimme resurssimme ja ylläpidämme ohutta rakennetta ilman tuottamatonta kulua.

Laatu:
Meille laatu tarkoittaa asiakkaidemme odotusten ylittämistä ja se on yksi avaintekijöistä menestyksemme takana. Varmistamme huippuluokan asiantuntijoistamme ohjelmiemme suunnitteluun sen, että jokainen osatekijä toiminnassamme on parasta mahdollista laatua. Meillä on erinomaiset järjestelmät varmistamassa ohjelmamme sekä taloudelliset että muuten lisäarvoa tuovat hyödyt. Näiden toimintamalliemme kautta pystymme tekemään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä, säätämään ohjelmaa ja tekemistämme sen varmistamiseksi, että saavutamme aina tavoitteemme.

Meistä

Henkilöstömme

Henkilöstöstämme:
Se, että on oikea osaaminen ylivertaisen suorituskyvyn saavuttamiseksi, on vain osa tiestä menestykseen. Muuttaaksemme tämän osaamisen asiakkaidemme päivittäiseksi toiminnaksi, tarvitsemme oikeat ihmiset. McGrathin henkilöstöpolitiikka varmistaa, että meillä on ainoastaan asiantuntijoita, joilla on todistettua osaamista korkean suoritustason järjestelmien ja toimintojen käytäntöön viennistä. Henkilöstömme on merkittävä voimavara meille ja asiakkaillemme ja teemme vain rajoitetun määrän kehitysohjelmia kullakin alueella varmistaaksemme, että laatumme on aina takuuluokkaa. Monet konsulttimme ovat olleet kanssamme yli kymmenen vuotta ja jotkut yrityksen perustamisesta saakka.

Konsulttimme ovat erittäin hyvin koulutettuja menetelmiimme, järjestelmiimme, teknologioihin ja tutkimuksiin. Rohkaisemme heidän oppimistaan ja kasvuaan tukemalla heidän julkaisutyötään ja julkista toimintaansa yhtiön ulkopuolella. Luodaksemme kestävän ylivertaisuuden, työskentelemme aina tiiminä asiakkaamme henkilöiden kanssa. Suhteemme ovat avaintekijä menestykseemme ja henkilömme ovat asiantuntijoita luomaan ammattimaisen, mutta ystävällisen ympäristön, jossa kaikki voivat onnistua.

Leslie E. McGrath Masters | Chief Executive Officer - Founder

Yli 30 vuoden konsultointikokemuksen turvin Leslie perusti McGrathin tuomaan mitattavia tuloksia asiakkaan tarpeiden mukaan. Tämä lähestymistapa, joka perustuu aina asiakkaan määriteltyihin huoliin ja tarpeisiin, on vienyt McGrathin toteuttamaan toimeksiantoja ympäri maailmaa. Kaikki perustuu aina Leslien tapaan huomioida erityisesti työn laatu ja asiakasodotusten ylittäminen.
Leslien oma toimisto on Brysselissä.

Mariano De Bernardi | Managing Director - Partner - Analysis Director

Mariano on ollut konsultointiliiketoiminnossa yli 25 vuotta ja McGrathillä sen perustamisesta asti. Hän on auttanut yli 100 yritystä ympäri maailmaa arvioimalla näiden suoritustasoja ja implementoimalla ohjelmia tavoitteiden saavuttamiseksi.
Marianolla on loppututkinto oikeustieteissä, taloudessa ja johtamisessa. Hän on sertifioitu coach, johdon valmentaja ja arvostettu puhuja yritysten tehokkuudesta.
Mariano asuu Barcelonassa.

Marcello Pediglieri | Chief of Operations

Marcello on työskennellyt konsulttina yli 20 vuotta ja on johtanut McGrathin projekteja vuodesta 2004. Laajan kokemuksensa ja teknisen tietämyksensä lisäksi hänellä on luonnollinen taito sitouttaa kaikki ohjelmiimme, luoden intoa ja halua toteuttaa todellinen muutos. Vaikka hän on alun perin Italiasta, hän asuu nykyisin Barcelonassa.

António Costa | Operations Manager

Antoniolla on kokemusta laajalta alueelta eri sektoreilta mukaan lukien rahoitus, palveluliiketoiminta, teollinen tuotanto, lääketeollisuus sekä vähittäiskauppa.
Hän on ollut mukana toteuttamassa ja johtamassa muutoshankkeita niin Euroopassa kuin Etelä-Amerikassa.
Antoniolla on arvostettu, rauhallinen mukaan ottava tapa toimia ja hänen monikulttuurinen taustansa tuo lisäarvoa kvaikeissa tilanteissa ja haasteissa ja hän mukautuu helposti monimuotoisiin toimintaympäristöihin.

Panu Hämari | CEO Finland, Baltic States, Hungary, Bulgaria & Romania

Panu on toiminut konsulttina lähes 30 vuotta. Hän on toiminut implementoinnin ja muutoksen asiantuntijana ja läpiviejänä yli sadassa yrityksessä Pohjois-Euroopassa ja kansainvälisissä toimeksiannoissa. Hänellä on tutkinnot markkinoinnissa, liiketoiminnassa ja organisaatiopsykologiassa. Panu on myös Master Black Belt, Green Lean Master Specialist, sertifioitu coach ja prosessijohtamisen asiantuntija.
Panulla on toimistot Helsingissä ja Plovdivissa.

Ian Duncan | Vice President Sales

Ian on asunut ja työskennellyt neljälle mantereella organisaatioien ylimmässä johdossa muun muassa pääjohtajan roolissa ja toimitusjohtajana. Hän on tunnustettu taidostaan viedä nopeasti läpi vaikeuksissa olevat organisaatiot huippusuorituksiin, nostamaan brändi kuvaa ja mainetta sekä kehittämään tuottavuutta.

Ian on myös pelannut ja valmentanut Rugbyä kansainvälisellä tasolla.

Nicholas Masters | Business Manager

Nicholas tuo mukanaan yli 10-vuoden kokemuksen kansainvälisistä investointipankeista. Hänet on sertifioitu PMI Agile -kouluttaja ja johtaja. Tässä roolissa hän on suunnitellut ja vienyt lävitse useita riskien hallintaan liittyviä muutoshankkeita näissä organisaatiossa.

Nicholas on liittynyt McGrathiin luodakseen korkeatasoisen tietojenhallinta- sekä riskienhallintajärjestelmän jolla tuodaan lisäarvoa päätöksentekoprosessiin samalla kun varmistetaan prosessin onnistuminen turvallisesti.

Chris van Dam | Regional Vice President - Netherlands

Chris on ilmailuinsinööri jolla on vahva yrittäjämäinen ote toimintaan. Hänellä pitkä kokemus eri teollisuuden aloilta kuten ilmailu ja ICT joissa hän on vastannut niin markkinoinnista, myynnistä kuin projektien läpiviennistä. Hän on syvällä innovaatiotoiminnassa ja Industry 4.0ssa ja hänen kyvykkyytensä ajatella ”out of the box” on tuonut hänelle erinomaisia tuloksia. Chrisillä on vahvat analyyttiset-, ihmissuhde- ja kommunikointikyvyt joiden merkitys on suuri laajojen ja vaikuttavien muutoshankkeiden läpiviennissä. Hänen kansainvälisyyttänsä kuvaa hyvin Chrisin vahva kielitaito englannista, hollannista, portugalista sekä saksasta.

Arne Olafsson | CEO Sweden

Arne has more than 30 years consulting experience as an implementation and change specialist. With vast experience from a wide range of industries around the world Arne has extensive management experience in performing business analysis and the following implementation process as a management consultant. Highly developed digital, design, and communication skills, today invaluable assets in the business development process.

Gustavo Villarreal | CEO and Partner, Mexico, USA and Latin America

Gustavo Villarreal currently leads the Mexican, American and Latin American projects of McGrath, a company in which we strive to help our clients’ vision evolve into continuous growth and transformation. Gustavo has an Engineering degree from Texas A&M University and obtained an MBA from Monterrey Tech (ITESM). He also has 26 years of experience in the productivity and business consulting areas at an international level. Based in Monterrey, Mexico, Gustavo leads the initial contact with our clients and aids them in defining the road to success through a profound analysis of the systems, operations and behavior of their teams, which allows for a subsequent presentation of a tailored, measurable project for each one of them. The aspects of his work of which Gustavo is most passionate about are people, their goals and their talents.

Meistä

Sijaintimme

Meistä

Asiakkaamme

Lähestymistapamme

Räätälöityjä ratkaisuja

Ratkaisujen käytännön läpivienti parannusehdotusten sijaan on McGrathin asiantuntemusta. Meillä ei ole standardimallia emmekä me toimita ennalta päätettyjä ohjelmia. Koska meillä on laaja osaaminen, pystymme käyttämään menetelmiä, jotka sopivat parhaiten kullekin asiakkaalle. McGrathin lähestymistapa on tulospohjainen ja räätälöity jokaiselle asiakkaalle erikseen. Ylin johtomme osallistuu jokaiseen kehitysohjelmaamme, tukien näin niiden onnistumista, laatua ja asiakkaan kaikkien tarpeiden huomioimista.

Lähestymistapamme

Asiakasyhteistyö

Asiakkaamme tavoitteet ovat myös meidän tavoitteitamme. Varmistaaksemme tämän me saavutamme sen, mitä varten olemme paikalla ja otamme asiakkaan henkilöstön mukaan kaikkiin ohjelmiimme. Luomalla McGrath-/ asiakastiimit jokainen organisaatiossa osallistuu onnistumisen aikaansaamiseen. Räätälöityjen valmennusohjelmiemme avulla autamme työntekijöitä uusien ajatusten ja strategioiden käyttöönotossa, jolloin varmistamme sen, että saamme sekä syvälle meneviä lyhytaikaisia tuloksia, että myös kestävällä pohjalla olevia, jatkuvasti parantuvia tuloksia myös organisaation tulevaisuudessa.

McGrath myös kehittää sujuvat kommunikaatiokanavat asiakkaan johdon kanssa. Tällä tavalla varmistamme, että menemme koko ajan oikeaan suuntaan ja pystymme poistamaan kaikki esteet, jotka voisivat haitata suoritusten parantumista.

Lähestymistapamme

Käyttöönotto

McGrath vie aina kaikki ohjelmat käytännön tasolle.

Toiminnan arviointi
Perustana McGrathin toiminnalle on aloitusvaiheen arviointi, jossa käydään läpi organisaation toimintojen monipuolisuus ja yksityiskohdat. Tämä arviointi antaa meille syvällisen ymmärryksen asiakkaan organisaation nykyisestä toiminnasta verrattuna siihen, miten se voisi toimia optimaalisella suoritustasolla. Tämän tiedon perusteella McGrath pystyy myös tarjoamaan ratkaisuja, jotka on hienosäädetty ja linjassa asiakkaan tavoitteiden kanssa. Nämä ratkaisut parantavat toiminnan tasoa tuoden mitattavia taloudellisia parannuksia.

Nelivaiheinen prosessi*.
Jotta voimme viedä menestyksellisesti käytäntöön arvioinnissa tunnistetut toiminnan parannukset, noudatamme nelivaiheista lähestymistapaa.

Kehitysvaihe.
Ensimmäisessä vaiheessa puramme osiin organisaation olemassa olevan toiminnan. Tutkimme yksityiskohtaisesti avainluvut (KPI), prosessit, menetelmät, sisäisen ja ulkoisen palvelun tasot ja johtamismenetelmät eri tasoilla. Tämän jälkeen, yhdessä asiakkaan johdon kanssa, pystymme suunnittelemaan uudet tavat toimia.

Sopimisvaihe.
Kaikkien toimintaan osallistuvien sitouttaminen on elintärkeää ohjelman onnistumiselle ja tässä vaiheessa otamme heidät mukaan arvioimaan, kehittämään ja suunnittelemaan uuden toimintamallin kaikkia osa-alueita. Tämä kulminoituu kaikkien yhdessä sopimaan uuteen johtamisen malliin, joka on ohuempi, tehokkaampi ja kykenevä toimittamaan ylivertaisia tuloksia.

Käyttöönottovaihe.
Tässä vaiheessa otetaan käyttöön uudet johtamisen työkalut ja -menetelmät ja tehdään sovitut muutokset. Tässä vaiheessa siirrytään vanhoista menetelmistä ja tavoista uusiin, joten päähuomiomme on jokaisen sitoutumisessa uusiin toimintatapoihin. Käyttöönottovaiheessa mitattavat ja suoraan ei-mitattavat hyödyt alkavat syntyä.

Seurantavaihe.
Tässä vaiheessa teemme pieniä säätöjä ja korjauksia uusiin toimintatapoihin ja työkaluihin varmistaaksemme, että ne toimivat oikein ja tuovat odotetut tulokset. *Sama McGrath tiimi, joka tekee arvioinnin myös vie läpi koko kehittämisohjelman.

Lähestymistapamme

Mitattavat taloudelliset tulokset

McGrathin prioriteetti on saada aikaan todellisia taloudellisia ja toiminnallisia tuloksia, jotka vaikuttavat asiakkaiden lopputuloksiin.

Kartoituksen aikana määritämme taloudelliset tulokset, jotka saavutamme kehitysohjelman aikana. Kehitysohjelman ensimmäisellä viikolla yhteistyössä asiakkaan kanssa määritämme ne menetelmät, joita käytetään mittaamaan ohjelman aikana saavutettuja hyötyjä. Sen jälkeen me toimitamme sovitut tulokset.

Lähestymistapamme

Takuumme

McGrath takaa 100 % kehitysohjelman kustannuksista.

Mikäli McGrath ei pysty saavuttamaan vuositasolle laskettuna parannuksia tai säästöjä, jotka ovat yhtä suuret kuin ohjelman kustannukset, haemme asiakkaalta luvan jatkaa kehitysohjelmaa ilman veloitusta, kunnes 1:1 vuositason parannus tai säästöt on saavutettu.

Mikäli tämänkään lisävaiheen jälkeen McGrath ei pysty toimittamaan vuositasolla laskettavia 1:1 tulosparannuksia tai säästöjä, McGrath maksaa takaisin saavutetun tulostason ja kehitysohjelman kustannusten erotuksen.

Mitä teemme

Ohjelmat

Yli 25 vuoden ajan McGrath on vienyt käytäntöön operatiivisen ylivertaisuuden ohjelmia asiakkaidemme kanssa. Luotettavilla kehitysasiantuntijoillamme on mittava asiantuntemus suoritustason ja tulosten parantamisessa.

Erittäin vaativassa ja kilpaillussa globaalissa ympäristössä haasteena on saada jokainen organisaatio toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla kykyjensä mukaan. McGrathin toiminnanmittausmalli varmistaa, että sen asiakkaat ovat valmiita kohtaamaan nämä haasteet. He parantavat toiminnan tasoa, optimoivat kustannuksia, parantavat asiakaspalvelua, tulevat kilpailukykyisemmiksi ja parantavat tulostaan.

Mitä teemme

Operational Excellence Ohjelma

McGrathin Operational Excellence Ohjelma räätälöidään kunkin organisaation yksilöityjen tarpeiden, haasteiden ja tavoitteiden mukaan. Muutosohjelma tehdään yhteistyössä kaikkien organisaation avainhenkilöiden kanssa ja se keskittyy todellisiin, saavutettaviin hyötyihin kaikissa toiminnoissa. Luomme yhdessä asiakkaan kanssa uudet johtamisen mallit ja menetelmät, jotka perustuvat toiminnan optimisointiin ja ylivertaisuuteen ja lean-ajattelun mukaisiin prosesseihin. Kehitämme myös tehokkaan toiminnan mittaamiseen perustuvaa kulttuuria, joka johtaa koko organisaation parantamaan suoritustasoa ja kehittämään jatkuvasti toimintaansa. Tuotannosta hallintoon, logistiikasta tuotekehitykseen ja jokaiseen eri liiketoimintaan jaettuihin palveluihin Operatiivisen ylivertaisuuden ohjelma vaikuttaa organisaation kaikkeen tekemiseen.

Johtamismenetelmät
Asiakkaan henkilöstön kanssa työskentelemällä luomme uuden tavan johtaa resursseja kaikilla alueilla. Uusittu johtamisjärjestelmä perustuu selkeisiin tavoitteisiin toiminnan joka tasolla, tehokkaiden kommunikaatiomenetelmien käyttöönottoon, toiminnan suunnittelun optimointiin, työnteon mittaamiseen, selkeään tehtävien antamiseen, tarkkaan seurantaan, oikea-aikaiseen raportointiin ja tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin. Näistä järjestelmistä tulee uusi toiminnan tapa.

Liiketoiminnan prosessit
Puhdistamme hukasta kaikki toiminnalliset prosessit ja teemme niistä lean-ajattelun mukaisia ja tehokkaita. Tämä tehokkaampi työskentelytapa motivoi kaikkia osallisia ja myös vähentää turhautumista ja tuo esiin muutoksen hyötyjä.

Suorituskyvyn mittaaminen
Suorituskyvyn mittaaminen luo kulttuurin, jossa päätökset tehdään todellisten faktojen pohjalta ja hylätään kaikki subjektiiviset näkemykset. Reilu järjestelmä, joka tunnistaa todelliset saavutukset muodostaen organisaation uuden kielen.

Käyttäytyminen ja asenteet
Vanhat asenteet ja käyttäytymismallit työnnetään ulos uusien johtamisjärjestelmien, tehokkaampien toiminnallisten prosessien ja suoritustason objektiivisen arvioinnin kautta. Muutosprosessia tuetaan johdon valmennusohjelmalla. Tämä huippuluokan valmennus perustuu viimeisimpiin tutkimuksiin neurotieteistä ja sitä tuetaan tarvittaessa henkilökohtaisella coachauksella, jotta jokainen organisaatiossa, tiimien vetäjistä päälliköihin, nostaa suoritustasoaan.

Parhaat käytännöt
Tunnistamalla parhaat käytännöt ja levittämällä ne koko organisaatioon on yksi avaintekijä Operatiivisen Ylivertaisuuden ohjelmassamme.

Perustuen objektiiviseen suoritustason arviointiin on helppoa tunnistaa ne käytännöt, jotka tuovat parhaat tulokset. Nämä käytännöt viedään kaikkiin toimintoihin ja samalla seurataan tarkasti tuloskehitystä.

Green Lean
Green Lean yhdistää sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden mallit ohjelmaamme. Kehitämme sosiaalista kestävyyttä ottamalla käyttöön ihmisten täydet osaamisalueet, tietotaidon ja kyvyn innovoida, samalla kehittäen heidän motivaatiotaan ja hyvinvointiaan. Saavutamme ekologisen kestävyyden vähentämällä ja korvaamalla ympäristöä haittaavia materiaaleja, menetelmiä ja prosesseja.

TuloksetOhjelmamme avulla voidaan saavuttaa suora vaikutus organisaation EBITDA:an, operatiivisten kulujen vähentämiseen yli 20 % tai yli 30 % kasvavaan tuottavuuteen ilman lisäinvestointeja.
Keskittymällä kolmeen pääalueeseen, jotka luovat minkä tahansa yrityksen arvon, eli kustannusten vähentämiseen, kassavirran lisäykseen ja kasvun kehittämiseen, McGrath voi kasvattaa yrityksen arvoa yli kymmenenkertaisesti.
Tyypillisesti McGrathin Operatiivisen Ylivertaisuuden ohjelmalla saavutetaan seuraavia tuloksia:

• Lisääntynyt tuottavuus
• Vähentyneet materiaalikulut
• Optimoitu henkilöstön käyttö
• Parantunut laitteiden käyttö
• Lisääntynyt tuotantokapasiteetti
• Parantunut toimitusketjun tehokkuus
• Parantunut sisäinen palvelu
• Vähentyneet hankintakulut
• Optimoidut varastotasot
• Vähentyneet laatukustannukset
• Lyhentynyt tuotekehitysaika
• Parantunut toimitusvarmuus
• Parantunut asiakaspalvelu
• Optimoitu tuotevalikoima
• Optimoitu toimintapääoma
• Lisääntynyt maksuvalmius
• Lisääntynyt liikevaihto ja tulos
• Kestävä ekologisuus
• Parantunut henkilöstön motivaatio

Mitä teemme

Fokusoudut ohjelmat

McGrath johdon kehittämisohjelma:
Valmennus ja coachaus toimintaan
Johdon kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa yrityksen suoritustasoa ja lisätä esimiesten johtajuutta omilla alueillaan. Se tuo esimiehille tietoisuuden, työkalut ja menetelmät, joiden avulla noustaan todella tehokkaiksi johtajiksi ja se aloittaa heidän matkansa kohti korkeaa suoritustasoa. Tämä voimallinen ohjelma muuttaa asenteita ja käyttäytymistä ja keskittää organisaation esimiehet tehokkaaseen, tuottavaan ja ylivertaiseen toimintaan. Toimintakulttuurin muutos auttaa yhtiötä nousemaan maailman huippuluokkaan ja sillä on merkittävä vaikutus asiakkaan EBITDA:aan.

McGrath Kaupallinen Excellence ohjelma:
Paras tulos markkinoilta
Räätälöitynä yksilöidysti jokaiselle organisaatiolle tämä ohjelma tuo todellisen muutoksen toimintaan asiakkaiden kanssa, nostaen merkittävästi liikevaihtoa ja katetta. Se sisältää parantuneen brändäyksen, liidien generoinnin ja konversion asiakkaiksi, myyntiputken arvioinnit, myynnin rakenteen, osaamisen ja tuottavuuden, myyntijärjestelmän, jälkimarkkinoinnin toiminnan, asiakaspalvelun, asiakkaiden laatuarviot, tuotevalikoiman analysoinnin ja myynnin ja markkinoinnin parhaat käytännöt. Tämä ohjelma muuttaa markkinoilla toimimisen jokaisen osatekijän vaikuttaen suoraan liiketoiminnan volyymeihin ja katteisiin.

Toimintaketjun optimointiohjelma:
Tehokas ja taloudellinen tuki operatiiviselle toiminnalle.
Ohjelma, joka on suunniteltu optimoimaan jokaisen vaiheen toimitusketjussa hankinnasta ja ostoista toimitukseen ja kuljetuksiin sisältäen materiaalien käsittelyn, logistiikan, inventaarion ja varastohallinnan. Tavoitehakuinen ohjelma vähentää varastoivien määriä, parantaa toimitustehokkuutta, vähentää hankintakuluja, optimoi kuljetuksia ja parantaa asiakastyytyväisyyttä vaikuttaen suoraan yrityksen EBITDA:an

Korkean suoritustason johtotiimi:
Organisaation ylivertaisuuteen vievän tiimin kehittäminen
Tämä ohjelma muuttaa johdon tiimityötä mahdollistaen sen keskittymisen organisaation suorittamiseen ja luoden ylivertaisuuden ja jatkuvan parantamisen kulttuurin. Ohjelman huomio on johdon tiimityössä, sen yhteistyön parantamisessa, huomioimalla jaetut arvot ja lisäämällä sen vaikutusta ja johtajuutta läpi organisaation. Tästä nousee uusi tiimikulttuuri, joka muuttaa organisaation suorituskykyisemmäksi ja ylivertaisemmaksi.

Markkinoille nopeammin:
GeUusien tuotteiden ja palveluiden saanti markkinoille ilman tarpeettomia viiveitä
Tämä ohjelma keskittyy vähentämään markkinoille pääsyaikaa tiukan seurannan ja tavoiteaikojen, väliarviointien ja tehokkaan projektihallinnan avulla. Rakennettuna erityisesti R&D yksiköiden tai toimintojen tarpeisiin se tuo mukanaan toimintakulttuurin muutoksen ja huomion suorituksiin, luotettavuuteen ja optimoituun suunnitteluun vähentäen huomattavasti tuotekehitysaikaa, joka on avaintekijä monella alalla.

Kohti Teollisuus 4.0:aa:
Tulevaisuus alkaa nyt
McGrath arvioi organisaation toiminnan suhteessa Teollisuus 4.0 (Industry 4.0) trendejä. Katselmus nykytilasta ja mahdollisuuksista uusien teknologioiden käyttöön jotka muuttavat teollista toimintaa käydään läpi ja sen tuloksena rakennetaan tiekartta muutokseen. Ottamalla käyttöön uudet teknologiat ja menetelmät kun ne kehittyvät varmistavat, että yritys saa täyden hyödyn uusista kehitysaskeleista ja täten pysyy alansa huipulla.

Strategisen uudelleensijoittumisen käyttöönotto:
Uusien ja ajanmukaisten standardien käyttöönotto koko organisaatiossa
McGrath arvioi, mitä stategisia muutoksia organisaatiossa tarvitaan, jotta onnistutaan jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla ja sen pohjalta luodaan strategiakartta ylimmän johdon kanssa. Käyttämällä todistetusti toimivaa SAM -mallia (Strategic Alignment Methodology) McGrath johtaa ja vie käytäntöön muutokset organisaation avainalueiden osalta uusien strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Operatiivinen arviointi:
Organisaation todellisen potentiaalin löytäminen
Arviointi organisaation todellisen ja mahdollisen suoritustason tarkaksi määrittämiseksi ja tuon potentiaalin vaikutukset lopputuloksiin. Tämä on erittäin hyödyllinen keino saada näkymä organisaation, divisioonan tai yksikön toiminnoista ja samalla arvioida mahdollisia seurauksia, hintaa tai ehdotuksia fuusion tai yhdistämisen toteuttamiseksi.

Mitä teemme

Case esimerkkejä

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä